KRYBBE: Denne utstillingen av en julekrybbe koster flere tusen dollar. Den er laget av «Blessing Gift Shop & The Olive Wood Factory» som ble stiftet av en kristen familie i Betlehem i 1925.  Foto: RNS, Michele Chabin

Håndlagde krybber fra Betlehem selger godt