IKKJE AVGJORT: – Nokre dagar gjev arbeidet meining og lyst til å halde på vidare. Andre dagar er det frustrasjon, seier Peter Johansen, sokneprest i Tveit på Askøy.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Møtte biskop etter omstridt homovedtak

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.