– MÅ KVALITETSSIKRE: Kommuneansatte Olav Nilsen engasjerer seg i barnevernsakene som privatperson, på frivillig basis. Det er snakk om at Olav Nilsen skal få formell status som ekteparets talsmann med rett til å være til stede under hele rettssaken. Det er han med på: – Jeg vil gjerne følge saken fra A til Å og se hvordan dette fungerer, sier han.  Foto: Odd Magne Myre

– En ekspertise helt ute av kontroll

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)