ADFERD: – Barn har ikke et så utviklet språk at de kan fortelle om mangler i hjemmet. Det er ofte gjennom atferd på de minste barna og i samspill med foreldre at vi kan oppdage omsorgssvikt, sier Mary Ann Taraldsen, leder for Midt-Agder barneverntjeneste.  Foto: Birgit Opheim

Reagerer på «kraftige uttrykk» om barnevernet

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?