ADFERD: – Barn har ikke et så utviklet språk at de kan fortelle om mangler i hjemmet. Det er ofte gjennom atferd på de minste barna og i samspill med foreldre at vi kan oppdage omsorgssvikt, sier Mary Ann Taraldsen, leder for Midt-Agder barneverntjeneste.  Foto: Birgit Opheim

Reagerer på «kraftige uttrykk» om barnevernet

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)