– INNGRIPENDE: – Jeg forstår at kontakten med barnevernet er det mest inngripende som en familie kan oppleve. Vi går inn med ydmykhet og respekt, selv om foreldrene kanskje ikke opplever det, sier Mary Ann Taraldsen, leder for Midt-Agder barneverntjeneste.  Foto: Birgit Opheim

Derfor blir ikke foreldre kontaktet med en gang

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)