Illustrasjonsbilde. NTB Scanpi
...
Illustrasjonsbilde. Foto: NTB Scanpix
Anklager norsk barnevern for kristenforfølgelse
Del
Fem barn er tatt bort fra sin norskfødte mor og østeuropeiske far et sted på Vestlandet. En kampanje som har spredd seg fra farens hjemland, hevder at begrunnelsen er «kristen indoktrinering».

Følg avisen Dagen på Facebook  og  Twitter

Ny sak, 8. januar:

 

 

Denne artikkelen publiserte vi 23. desember: 2015:

Alle barna er under ti år gamle. Den yngste ble født i år. De ble hentet av barnevernet etter et såkalt akuttvedtak i november.

Det kommunale vedtaket ble i tråd med retningslinjene forelagt Fylkesnemnda, som er en domstol-liknende instans, og opprettholdt der.

Fra farens hjemland er det blitt opprettet både en Facebook-gruppe og en nettbasert underskriftsaksjon til støtte for foreldrene. Den første har rundt 12.500 følgere, den andre har passert 40.000 signaturer.

Flere kristne nyhetsnettsteder som når et stort internasjonalt publikum, har omtalt saken med utgangspunkt i kampanjen, men framstillingen av familiens situasjon blir formidlet av farens bror og ikke foreldrene selv.

Dagen har mottatt mange tips om saken i løpet av de siste ukene. Flere kristne ledere i Norge har overfor redaksjonen uttrykt undring om hva saken dreier seg om og at norske medier ikke omtaler den.

Les Vebjørn Selbekks kommentar: Norge er ikke Sovjetunionen

Utløser storm

  • Saken har vakt massive reaksjoner blant utenlandske sympatisører. På Facebook-gruppen har flere tatt det norske flagget som profilbilde.
  • Støttespillere fra flere land reagerer på det de oppfatter som et overgrep mot en familie.
  • Noen hevder at loven i Norge gir bortimot full tillit til barnas versjon og ingen til foreldrenes framstilling i slike saker.
  • Det er tatt til orde for å sende epost og postkort til norske myndighetspersoner, og for protester utenfor norske ambassader i flere land.
  • Flere politikere i farens hjemland har også engasjert seg og gått ut i nasjonale medier.
  • En kristen grasrotorganisasjon i dette landet som arbeider med familiespørsmål, har skrevet brev til den norske ambassadøren og anklaget Norge for å krenke foreldreretten.

De siste årene har flere enkeltsaker i norsk barnevern , der en av eller begge foreldrene har vært utenlandske, forårsaket storm i utlandet. I den sammenheng har det vært fremmet beskyldninger om at norsk barnevern kidnapper barn, blant annet av økonomiske motiver.

Så vidt Dagen kjenner til, er dette første gang kristen tro er blitt anført som årsak.

Ingen kommentar

Dagen har vært i kontakt med begge foreldrene. De ønsker ikke å uttale seg om saken. De har heller ikke gitt Dagen innsyn i saksdokumentene fra barnevernet.

Dagen har også forsøkt å komme i kontakt med foreldrenes advokat, men ikke fått svar på vår henvendelse.

Barnevernstjenesten i den aktuelle kommunen viser Dagen videre til rådmannen, som er kommunens pressetalsmann. Med henvisning til taushetsplikten avviser han å uttale seg om den saken og viser til bestemmelsene som gjelder i barnevernsloven.

Der heter det at blant annet at barnevernstjenesten «skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien».

Barnevernstjenesten har seks uker på å forberede en eventuell sak om omsorgsovertakelse som innebærer en ordinær rettsprosess. Skjer ikke dette, blir barna tilbakeført til foreldrene, eventuelt med påfølgende hjelpetiltak fra barnevernet.

Religionsfrihet

Fungerende seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet ( Bufdir ) understreker over Dagen at de kan ikke kommentere enkeltsaker i barnevernet .

– Forvaltningen av barnevernloven er et kommunalt ansvar. Formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

– Barn kan etter barnevernloven kun plasseres utenfor hjemmet uten samtykke fra foreldrene dersom barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt eller dersombarnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep, sier Henriksen.

På spørsmål om religiøse forhold i hjemmet er eksplisitt nevnt i lovverk og retningslinjer for barnevernet, svarer han:

– Det er religionsfrihet i Norge og dermed selvfølgelig heller ikke nevnt eksplisitt i barnevernloven.

Les også: Ukjent med religion som begrunnelse

Barnets beste

Før helgen sendte barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ut et rundskriv om nye retningslinjer for om barnevern over landegrensene.

Utgangspunktet er at stadig flere barn i Norge har tilknytning til andre land, for eksempel ved at de har utenlandsk statsborgerskap, foreldre eller annen familie i utlandet. Slike saker kan være krevende for barnevernstjenestene å håndtere, skriver departementet i en pressemelding.

– Rundskrivet slår blant annet fast at barneverntjenesten alltid skal forsøke å kontakte barnets familie i utlandet før de starter en sak om omsorgsovertakelse, sier Horne.

– Hvis barnet har sterk tilknytning til et annet land, skal barnevernet vurdere om det er best for barnet å få oppfølging i utlandet, fremfor en omsorgsovertakelse som innebærer at barnet flytter til et fosterhjem i Norge, legger hun til.

Statsråden understreker at barnets beste er barnevernets viktigste prinsipp.

Les også:

kristne,oppdragelse,øst-europa,kristen,barnevern,religiøs indoktrinering,akuttvedtak,fylkesnemnda,tro,trosfrihet,hjelpetiltak,omsorgsovertakelse,religionsfrihet,anders hendriksen,solveig horne,frp