RETTSVERN: – En bekymringsmelding fra barnehage gir adgangskort til familien. Barnevernet kan ringe dem, besøke dem og forlange at de kommer på kontoret. De kan snakke med barn og foreldre hver for seg. De har frikort inn i familiens liv, sier Gro Hillestad Thune. Foto: Andrea Øien Sæverud  Foto: Andrea Øien Sæverud

– Barnevernet er blitt familiekontrollører

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)