RETTSVERN: – En bekymringsmelding fra barnehage gir adgangskort til familien. Barnevernet kan ringe dem, besøke dem og forlange at de kommer på kontoret. De kan snakke med barn og foreldre hver for seg. De har frikort inn i familiens liv, sier Gro Hillestad Thune. Foto: Andrea Øien Sæverud  Foto: Andrea Øien Sæverud

– Barnevernet er blitt familiekontrollører

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).

Var arkitekten bak et KrF-samarbeid

boklansering

I boken «Alle skal ned» kommer det frem at tidligere Ap-nestleder Trond Giske ikke ønsket å være avhengig av SV for å kunne danne regjering.

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).