FORBØNN: Oslo-biskop Ole Chris
...
FORBØNN: Oslo-biskop Ole Christian Kvarme kjenner til flere tilfeller av forbønn for små barn i Den norske kirke. – Det har vært lørdag formiddag med familien til stede, sier han. Foto: John Solsvik
Ja til bønn - nei til velsignelse
Del
– Ikke noen nyordning, sier biskop Ole Christian Kvarme om forbønnen for lille Kaspian i Bryn kirke.

Oslo-biskopen presiserer at det som skjedde i Bryn kirke i helgen ikke var barnevelsignelse slik begrepet brukes av kirker som har voksendåp.

– Dette var en forbønn for barnet og familien. Dette ble det jobbet bevisst med i Bryn kirke i forkant og dette er gjort på en ryddig og grei måte, sier Kvarme.

Søndag ble lille Kaspian ikke døpt, men bedt for, i gudstjenesten i menigheten i Kvarmes bispedømme. Foreldrene har forskjellig dåpssyn, så barnedåp ble vanskelig. Kompromisset ble en velsignelseshandling med faddere til stede i regi av Den norske kirke.

Les også: LEDER: Når små barn kommer til Jesus

– Pastoralt skjønn

– Kan også andre foreldre med uavklart syn på dåpen kan benytte seg av denne type forbønnshandling?

– Det som skjedde i Bryn er ikke en start på en nyordning i kirken vår. Presten brukte sitt gode pastorale skjønn i samarbeid med sine omgivelser til å ivareta noen som vil komme med barnet til forbønn, sier Kvarme.

Han understreker at dette ikke betyr at det kommer til å bli utarbeidet en alternativ ordning til dåp for små barn.

– I vår tradisjon og teologi er dåpen en forankring for tro og liv, sier Kvarme.

Han kjenner til flere tilfeller av forbønn for små barn i Den norske kirke.

– Det har vært lørdag formiddag med familien til stede. Prestene skal bruke sitt pastorale skjønn. Naturligvis vil vi være med å be for barna. Det skulle bare mangle. Men dåpen har en så stor betydning som sakrament og handling at vi vil ønske familien og barna velkommen til det.

Sokneprest Helge Standal i Sykkylven tok i Dagen til orde for at synkende dåpstall bør føre til at kirken på nytt vurderer å innføre en forbønn for barn der foreldre ikke er klare til dåp.

Kvarme støtter ikke tanken om en nyordning med barnevelsignelse.

– Vi jobber nå med å styrke dåpens plass, ikke minst hos foreldre med nyfødte barn. Det er mer konstruktivt å jobbe med det og formidle dåpsgleden enn diskusjon om alternativer, sier Kvarme.

Opplæring viktig

Prost Svend Klemmetsby i Nordre Sunnmøre har fått Olavsstipend for å finne ut hvorfor færre medlemmer i Den norske kirke døper barna sine . Han er åpen for at kirken bør tilby forbønn for barn i tillegg for dåp, men ikke at det skal utvikles egen liturgi.

– Det er viktig å kople det sammen med kirkens dåpsopplæring slik at man ikke bare erstatter dåpen med bønn for barna og så er man ferdig med det. Man må samtidig invitere foreldrene til å gi en kristen opplæring. Det kan føre til at barna blir døpt senere.

– Er det ikke nettopp løftet om kristen opplæring som er vanskelig for mange?

– Jeg vil tro at det er forskjellig. For noen er selve dåpen vanskelig, fordi foreldrene tilhører forskjellige religioner. Da vil dåpen oppleves upassende, men man kan tillate at barnet får en kristen opplæring. Hvis noen har voksendåp ut fra sin bakgrunn og ikke blir enige, kan det også være naturlig med kristen opplæring.

Forbønn hjemme

Han synes saken blir vanskeligere når det gjelder sekulære foreldre som ikke vil døpe «fordi de ikke er der enda».

– Da er det ikke snakk om å sette barn i en kristen sammenheng, og da blir det vanskelig å gjøre det i kirken.

– Hva er da alternativet?

– Å ha en samtale hjemme hvor man avslutter med å be for barnet.

– Hvorfor skal det ikke skje i kirken?

– For da begynner det å bli et alternativ til dåpen. Kirkens offisielle syn er at barn døpes og skal opplæres. Hvis man begynner å be for barna uten en kristen opplæring vil det undergrave hele kirkens dåpspraksis.

Liten støtte

Kirkerådets nestleder Kristin Gunleiksrud Raaum avviser Klemmetsby forslag.

– Jeg ønsker ikke å bidra til noe som fører til nedgang i dåpstallene i Den norske kirke, sier Raaum i en kort kommentar.

Kirkerådet leder, Svein Arne Lindø, er litt mer rund i sitt svar.

– Det er ikke noe tema nå om vi skal innføre barnevelsignelse. Jeg har heller ikke grunnlag for å si at det vil bli det. I gudstjenestereformen har vi et grundig arbeid for å omarbeide dåpsliturgien. Kirkerådet og enkelte bispedømmer har også satt i gang aksjoner for å sette dåp på dagsorden, sier han.

May-Helen Høyer Jordheim,ole christian kvarme,Trygve Wille Jordheim,barnevelsignelse,bryn kirke,dåp,helge standal,kristin gunleiksrud raaum,olavsstipend,svein arne lindø,svend klemmetsby