BER FOR FILIPPINENE: Kvinnenes internasjonale bønnedag ­vektlegger i år traumatiserte kvinner på Filippinene. 
  Foto: Det filippinske bibelselskapet

Kvinner over hele verden i bønn for Filippinene

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)