FLEKSIBELT: Seremonirommet i Møllendal kapell er livssynsnøytralt. Alt av liturgiske gjenstander kan flyttes på. Kapellet er ikke vigslet og kan derfor også benyttes til ikke-kirkelige begravelser. Et vigslet kirkerom må avvigsles for at det skal kunne benyttes til annen bruk. Foto: Klaus Gustafsson

Prost ønsker liturgi for avvigsling av kirkerom

KrF er KrF uansett

Samfunn

KrF er inne i en krevende tid, og det er også vi i KrFU. Prosessen som er valgt for å bestemme veivalg, er åpen og ekstern, og mye av debatten foregår i mediene. Da er det lett at situasjoner tilspisser seg litt ytterligere.

KrF taper i møte med venstresida

debatt

I møte med høgresida kan KrF flagge alle dei viktige sakene sine. Men opp mot venstresida må dei tone ned støtte til Israel, abortspørsmål, reservasjonsrett og kristendommen sin plass i samfunnet.

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.