VÆR-STRID: Den skandaleombruste forfatteren Agnar Mykle angrep Dagen og mente dens forsvar for bønn om ganglig vær måtte regnes som magi. Dette bildet er fra 1957.  Foto: Børretzen, Sverre A.

Da Agnar Mykle beskyldte Dagen for vær-magi

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)