HUSVARM: Sebastian kjenner seg heime i Lilleborg kyrkje i Oslo. Her har han gått på babysong, barnekor og søndagsskule. I fjor blei han konfirmert i ei tilrettelagt gudsteneste.  Foto: Andrea Øien Sæverud

For Guds rike høyrer også slike til

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?