MISTENKELIG BRANN: Dette er femte gangen de siste månedene at en religiøs bygning har tatt fyr under mistenkelige omstendigheter. Foto: Mete Sohtaoğlu/Twitter

Kristne tilbyr muslimer kirkerom etter moskébrann