RELIGIØS FRIHET: Australias statsminister Malcolm Turnbull støtter kirkens rett til å nekte å vie folk mens befolkningen stemmer for eller mot en inkludering av likekjønnede i landets ekteskapslovgivning.  Foto: US Department of Defense/ Wikimedia

Han vil ikke pålegge kirker å vie homofile