Kristne og muslimer bør skille
...
Kristne og muslimer bør skilles på asylmottak av sikkerhetshensyn, mener tillitsvalgte i tysk og dansk politi. Illustrasjonsbilde. Foto: David W Cerny, REUTERS / NTB SCANPIX
Vil skille kristne og muslimer på asylmottak
Del
Trusler og vold mot kristne asylsøkere gjør at danske innvandrerprester åpner for å skille dem fra muslimer. Forslaget får blandet mottakelse blant norske kristenledere.

Nye religiøse spenninger får en tillitsvalgt i politiet og flere prester til å snakke åpent om behovet for at mennesker med ulik tro plasseres på forskjellige asylmottak, skriver danske Kristeligt Dagblad .

Utspillet kommer etter at en kristen konvertitt fra Afghanistan nylig ble overfalt på et asylmottak i Hørsholm på Nord-Sjælland, ifølge innvandrerprest Niels Nymann Eriksen og asylprest Per Bohlbro.

Afghaneren har bedt om at han og flere kristne som føler seg truet, blir flyttet. Lederen ved mottaket gjenkjenner ikke den konkrete episoden, men kan ikke avkrefte den.

 

Truet på livet

I løpet av det siste halvannet året har det vært en rekke liknende tilfeller, ifølge opplysninger Kristeligt Dagblad har hentet inn fra utlendingsmyndighetene. Og en ringerunde avisen tok i 2011, viste at kristne asylsøkere hadde opplevd ubehag på tre av fire forespurte mottak.

– Jeg synes det høres fornuftig med en innkvartering og oppdeling av asylsøkere etter religion, sier tillitsvalgt Michael Bech i Nationalt Udlændingscenter, som sorterer under Rigspolitiet, til avisen.

Danskene er inspirert av Tyskland, der politiforbundet har lagt opp til en deling i asylmottak etter religion.

I Småland i Sverige måtte kristne flyktninger fra Syria flytte ut fra et asylmottak etter at de skal ha blitt truet på livet av radikale muslimer, slik Dagen tidligere har skrevet.

Prestene Nymann Eriksen og Bohlbro synes det ville være et trist å fordele asylsøkere i Danmark etter tro, men ser ikke bort fra at det kan bli nødvendig.

Når kristne flyktninger trues i Europa  

Fluktmulighet

Paul Odeh , som leder Internasjonalt Kristent Fellesskap i Region Sørvest i NLM, mener løsningen kan være god.

– Det er en utbredt norsk tanke at religion og tro er en privatsak, men for de fleste som kommer til Norge, er troen en offentlig sak, sier Odeh, som selv er kristen araber født og oppvokst i Galilea i Israel .

Han tror ikke norske myndigheter forstår hvordan mange muslimer ser på frafall fra islam.

– Forandrer du tro, er det et overgrep som du må straffes for, sier han.

Da tror han det er risikabelt å plassere mennesker med forskjellig tro på samme sted, kanskje til og med på samme rom.

– De fleste kristne asylsøkere som kommer til Norge, har flyktet nettopp fordi de er kristne. Når de blir plassert sammen med muslimer her, kan de ikke stikke av, sier Odeh.

Savner forståelse

Synspunktet støttes av prest Jan Bygstad i Bergen menighet av Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK).

– Vi har et stort innslag i menigheten av konvertitter fra islam. Det som mange av dem har opplevd på mottak, er en stor grad av trusler. Et par av dem har også opplevd å bli fysisk angrepet, sier Bygstad.

Presten ser liten forståelse for problemet hos utlendingsmyndighetene. Han registrerer engstelse blant kristne asylsøkere han kjenner.

– De kan ha en bibel som de leser i eller avgir et vitnesbyrd om Herren Jesus på en annen måte. De holder ikke troen hemmelig. Da blir det veldig fort skarpe reaksjoner, sier han.

Generalsekretær Erik Lølandsmo i KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid har ikke noe avklart syn på saken.

– Det er absolutt en interessant måte å tenke på. Vi får en rekke tilbakemeldinger om at de som har konvertert, særlig fra et muslimsk til et kristent ståsted, opplever utfordringer, sier Lølandsmo.

– Falitterklæring

Bård Rebbestad Løkken , som er assisterende generalsekretær i Norges Kristelige Skole- og Studentungdomslag, har mange års erfaring med innvandrerarbeid i Norge. Han mener det ville være en fallitterklæring for religionsfriheten i Norge å dele inn asylsøkere etter religion på mottakene.

– Vi lever i et pluralistisk samfunn hvor vi må lære oss å leve i fred med mennesker av andre religioner og oppfatninger, sier Løkken.

Han kjenner flere som har opplevd trøbbel på grunn av sin kristne tro på mottak i Norge, men mener slike saker må løses enkeltvis.

Skeptisk til deling

Prosjektleder Lemma Desta i Norges Kristne Råd er enig med Løkken. Han mener myndighetene må gjøre mer for å sikre at religionsfriheten blir ivaretatt også på asylmottak.

– Hvis de ikke greier å håndheve det, er det problematisk, sier Desta.

Pastor Marith Larsen i Bryne Frikyrkje, som har hatt mye kontakt med asylsøkere, er også skeptisk.

– Jeg forstår at det oppstår spenninger og vanskelige situasjoner, understreker Larsen.

– Men jeg tenker at asylsøkere som kommer til Norge, må rette seg etter norsk lov, sier hun.

Realitetsorientering

Jan Bygstad mener flere hendelser vitner om at en del muslimer som kommer til landet har liten forståelse for landet og kulturen de er kommet til.

– Vil det ikke være en fallitterklæring å sortere asylsøkere etter religion?

– Ja og nei. Man må jo ta høyde for realitetene i dette, sier Bygstad.

UDI: – Et skille på religion er ikke noe tema