Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Norske misjonslån skaper utfordringer i Aserbajdsjan

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.