CALMEYERGATE-LINJEN: Calmeyergatens Misjonshus ble revet i 1972, men omtales i Dagens spalter helt opp til vår egen tid.  Foto: Wikipedia

Dagen-historiens mest berømte gate

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)