ORDINERT: De fleste biskopene advarte mot kvinnelige prester, men biskop Kristian Schjelderup sa ja til å ordinere Ingrid Bjerkås. Her fra ordinasjonsgudstjenesten i mars 1961.  Foto: Aage Storløkken

Da Dagen godtok kvinnelige prester

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)