KRITISKE: F.h. Fakhra Salimi, leder MiRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, og Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.  Foto: Silje Rognsvåg

Lei av Listhaugs innvandringsvri på verdidebatten

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.