8,4 prosent av de mer enn 600.000 deltakerne i en internasjonal undersøkelse svarer at de drikker mer enn 350 gram alkohol i uka. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Undersøkelse: Alkoholkonsum reduserer levealderen

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)