FØLTE SEG FORPLIKTET: Særlig i starten følte ekteparet Aslak Tysse og Lena Haugen Tysse seg forpliktet på kravet de filippinske­ myndighetene stilte om religiøs tilhørighet. Sønnen Christian går i barnehage med kristen formålsparagraf og sang i koret på ­bedehuset.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Søker kirke-aktive foreldre til adoptivbarn

En mye bedre israelpolitikk

israelkommentar

Siv Jensen og Kjell Ingolf Ropstad sikre at Norge setter makt bak kravet, med umiddelbar eller gradvis nedtrapping av økonomisk bistand dersom ikke terrorlønnen opphører.

Meiner heroinassistert behandling er horribelt

Regjeringsforhandlingar

Tidligare rusmisbrukar Remy Andre Hornes åtvarar mot heroinbasert behandling. – Staten må bli klar over at desse menneska vil trenga større og større dosar heroin, seier han.

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)