VETERANER: F.v. Eva-Lill Bekkevad, Turid Kjernlie, Eli Aaby og Magnhild Folkvord har alle vært engasjert i ledelsen i Kvinnefronten.  Foto: Silje Rognsvåg

– Et foster blir ikke menneske før fødselen

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.