LEI SEG: Martine Tønnesen, leder i KrFU, blir trist av å lese om abortforslagene til de andre ungdomspartiene.  Foto: Dagen arkiv

Utvidet abortgrense: – Ungdoms
partiene tenker ikke etikk

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)