MOT ABORT: Ida Lindtveit, nest
...
MOT ABORT: Ida Lindtveit, nestleder i KrFU, ønsker å hjelpe kvinner til å bære fram barn. Her i Lagtingssalen der abort på sosiale indikasjoner ble vedtatt for 40 år siden. Foto: Silje Rognsvåg
KrFU krever nullvisjon for aborter
Del
– Unge kvinner må få ordentlig informasjon om hva en abort faktisk innebærer, sier Ida Lindtveit, nestleder i KrFU. Hun utfordrer andre partier til å 
samarbeide om å senke aborttallene.

– Abort er et så vanskelig valg at det er absurd å skulle stå helt alene. Kvinner må få mulighet til samtaler med leger, fagfolk, prest eller psykolog, sier Ida Lindtveit (22).

Hun er nestleder i KrFU og kandidat til å ta over etter KrFU-leder Emil André Erstad til høsten. Til daglig jobber hun som rådgiver for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og for asyl- og innvandringssaker for KrFs stortingsgruppe.

Nå sitter hun bakerst i den ærverdige Lagtingssalen. I helgen var det førti år siden Lagtinget vedtok å endre abortloven slik at kvinner kunne ta abort av sosiale grunner. Biskop Per Lønning sa opp embetet i protest.

Se også tidslinjen for abortkampen i Norge, med fakta, bilder og video - Siden 1975 er mer enn 500.000 fostre abortert i Norge

Lindtveit er enig i at all abort er prinsipielt galt, fordi det er å fjerne et liv.

– Samtidig ser jeg at vi i enkelte tilfeller er muligheten til å ta abort er et onde som vi må akseptere at finnes. Jeg ville aldri anbefalt noen å ta den beslutningen, men så ser jeg at lovforbud ikke nødvendigvis ville gjort at vi får færre aborter. Folk kan jo reise utenlands, sier Lindtveit.

Endre holdninger

KrFU og KrF aksepterer abort ved fare for liv og helse , og ved ekstreme psykiske påkjenninger som voldtekt og incest. De vil stramme inn abortloven , men de vil ikke tilbake til nemndsystemet.

Lindtveit tar til orde for en nullvisjon for abort, på linje med nullvisjon for dødsofre i trafikken.

– Utgangspunktet må alltid være å få gjennomslag for å redusere aborttallene.

Den unge politikeren mener det er et paradoks at kvinner i dag kan bestille aborttime uten å få oppfølgning, mens helsevesenet aldri ville latt deg gå uten oppfølgning etter en kneoperasjon.

Med dagens massive politiske flertall for loven, er 22-åringen mest opptatt av andre tiltak for å senke aborttallene. KrFUs taktikk er å gjøre abortloven «overflødig».

I bunn og grunn handler det om å endre holdninger. Det handler om forebyggende arbeid, informasjon og økonomi. Vi må legge til rette for de som blir uønsket gravide, så de kan bære fram barnet. Unge i studietida velger å ta abort fordi de ikke har det økonomiske handlingsrommet. Her er det ekstremt mange politiske virkemiddel man kan bruke for å legge til rette på helt annet måte, slik at vi vil få færre aborter.

Dårlig veiledning

Hun peker på at Finlands restriktive abortlov med veiledningsplikt, fører til færre aborter enn i Norge.

Men noen lovendringer håper Lindtveit at det politiske Norge kan gå med på. Særlig når det gjelder eugenisk indikasjon.

– Det er veldig synd og merkelig at Høyre gikk bort fra det standpunktet. Vi må sette grenser for hva teknologien kan gjøre. En viktig endring tror jeg er dette med hvilken veiledning kvinner som kommer til en lege får.

Lindtveit er ikke fornøyd med dagens veiledningsplikt, og mener at leger ofte har et ensidig budskap til abortsøkende kvinner.

– Kvinner med foster med Downs syndrom får vite hvor krevende det kan bli, men de får ikke all informasjon om muligheter for å få hjelp. Holdningen i helsevesenet må endres, slik at vi får en objektiv fremstilling av situasjonen, og informasjon om mulighetene kvinner har.

KrFU-eren er derfor opptatt av å styrke organisasjoner som jobber med alternativ til abort, som Amathea .

– Unge kvinner må få ordentlig informasjon om hva en abort faktisk innebærer. Ut fra hva vi vet om fosterets utvikling i dag, kan du ikke si noe annet enn at abort er å fjerne et liv. På grunn av sprengkraften temaet har hatt, er det veldig få som tør å snakke høyt om det. Men valgene rundt abort er noe av det vanskeligste unge jenter går gjennom. Hadde de fått mer støtte, hadde de kanskje tenkt annerledes rundt det.

Fosterdukker

Lindtveit mener at abortmotstanderne i dag går for stille i dørene.

– Jeg fatter egentlig ikke at det ikke er mer engasjement rundt denne saken i dag, når vi ser på de høye aborttallene. På 70-tallet var det mange som kjempet, også i ulike partier og organisasjoner. I dag har man stille akseptert loven og over 14.000 aborter i året. Det fatter jeg ikke. Jeg etterlyser at folk i større grad bretter opp ermene i dag.

Som 22-åring har hun bare vage minner av 90-tallets abortkamp med Børre Knudsen og Ludvig Nessas ketchuprøde fosterdukker og aksjoner på abortklinikker.

Abortloven har i dag så stor tilsynelatende oppslutning, at man ikke tør å kjempe for et annet standpunkt.

Selv får hun mange spørsmål om hvordan hun kan være mot abort.

– Men når jeg forklarer hvorfor jeg har det synet, får folk en større forståelse for det.

Hun er kritisk til at selvbestemt abort varer til 12. svangerskapsuke. Og at noen ønsker å utvide til rundt 16 uker, har hun ingen forståelse for.

– Jeg mener man må ta i betrakting at det er utvikling av et liv.

Felles dugnad

Hun opplever at en del politikere har gitt opp å gjøre noe med aborttallene.

– Det er som om det ikke er noe vi kan gjøre for å styre antallet aborter, at det er noe som bare skjer og at det kun er opp til kvinnen selv. Men det fins land med færre aborter enn vi har. Og i undersøkelser med gratis prevensjon i Tromsø og Hamar, ser vi at antall aborter er halvert. Jeg aksepterer derfor ikke premisset om at vi ikke kan gjøre noe.

Lindtveit utfordrer de andre politiske partiene til å bli med på felles dugnad for å senke aborttallene.

– De har gang på gang stemt ned forslag fra KrF som ikke handler om loven i det hele tatt. Jeg mener at alle politiske partier kan være med på tiltak for å redusere aborttallene.

– Savner du kirkens engasjement i saken i dag?

– Som politiker skal ikke si hva kirken skal mene, men det er helt klart at jeg er overrasket over at de ikke har et større engasjement i denne saken. Spesielt fordi kirken det siste året har kommet med uttalelser i politiske spørsmål som oljeboring, skatt og så videre. Hvis kirken skal uttale seg om politiske spørsmål, burde abort vært det mest grunnleggende spørsmålet å snakke om. Så ja, jeg savner kirkens
engasjement.

Se også tidslinjen for abortkampen i Norge, med fakta, bilder og video - Siden 1975 er mer enn 500.000 fostre abortert i Norge

politikk,kirken,den norske kirke,ludvig nessa,børre knudsen,krf,helse,per lønning,emil andre erstad,ida lindtveit,abortloven,abort,aborter,nullvisjon,krfu