Nordirske tilhengere av selvbe
...
Nordirske tilhengere av selvbestemt abort utenfor en domstol i Belfast 31. mai. Arkivfoto: AP / NTB scanpix.
Britisk høyesterett vil ikke ta stilling til Nord-Irlands abortlov
Del
Et flertall av dommerne i britisk høyesterett mener Nord-Irlands abortlover er «uforenelig» med menneskerettslover. Likevel avviste de et søksmål mot dem.

Det var den nordirske menneskerettsorganisasjonen NIHRC som hadde klaget de nordirske abortlovene inn til britisk høyesterett. De mener lovene kriminaliserer «ekstremt sårbare kvinner», og er i strid med europeiske menneskerettskonvensjoner.

Et flertall av de sju dommerne som sto bak torsdagens kjennelse, ga saksøkerne medhold i at lovene er «uforenelige» med menneskerettskonvensjonene, og at anken var velbegrunnet, skriver Belfast Telegraph.

Likevel slo de fast at høyesterett «ikke har myndighet» til å erklære lovene ugyldige, og at NIHRC heller ikke har juridisk grunnlag for å utfordre dem. De besluttet dermed å avvise saken, selv om de understreker at det er sterkt behov for å se nærmere på lovene.

Strenge

I motsetning til resten av Storbritannia er abort ulovlig og kan potensielt straffes med livsvarig fengsel i Nord-Irland. Unntaket er hvis kvinnens liv står i fare, eller hvis det er permanent eller alvorlig fare for hennes mentale eller fysiske helse.

Britisk høyesterett ble bedt om å ta stilling til den delen av loven som forbyr abort også i tilfeller der kvinnen har blitt voldtatt eller utsatt for incest, eller der det er alvorlige problemer med fosteret.

Hadde høyesterett sagt seg enige med NIHRC, ville det vært opp til myndighetene i London og Belfast å se på hvordan lovene måtte endres for å være i tråd med europeiske menneskerettskonvensjoner.

May-utfordring

Ettersom Nord-Irland ikke har vært i stand til å få på plass en samlingsregjering på over et år, kunne det potensielt endt med at Theresa Mays regjering måtte tatt stilling til dette alene.

Dette ville bydd på store utfordringer for May, som leder en mindretallsregjering som er avhengig av støtte fra Nord-Irlands største parti DUP. De er kraftige abortmotstandere.

Abortsaken har fått ny vind etter en historisk folkeavstemning i nabolandet Irland, der et soleklart flertall stemte for selvbestemt abort. Flere rettighetsgrupper har bedt Mays regjering gripe inn mot den nordirske abortloven, men de har insistert på at det er en beslutning som må tas lokalt i Nord-Irland.

NTB-AFP

n.ir-abort-uk-may,utenriks,nyheter,politikk,Familie og barn,europa,storbritannia,nihrc