HØGSTERETT: Børre Knudsen-saka blei handsama i Høgsterett i 1983. Her er Børre Knudsen avbilda utanfor rettssalen. 
  Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Børre fekk full støtte frå Dagen

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.