? Mulla Krekar er en from muslim
Del
? Det er ønsketenkning å tro at mulla Krekar representerer en liten ekstremistgruppe. Han er en from muslim, sier presten Ludvig Nessa.
Ludvig Nessa mener bevisstgjøringen av islams vesen er en av de viktigste spørsmålene i vår tid, samtidig som man styrker Guds menighet.? Sanne kristne vil nemlig aldri la seg kue, sier Nessa, mest kjent som knallhard abortmotstander og aksjonist.Mulla Krekar hevder i gårsdagens Dagbladet at målet om islamsk innflytelse i Europa er oppnåelig. Han påpeker at hver vestlige kvinne i EU produserer gjennomsnittlig 1,4 barn, mens hver muslimske kvinne i de samme land produserer 3,5 barn. I 2050 vil 30 prosent av befolkningen i Europa være muslimer, sa Krekar til Dagbladet.Ludvig Nessa støtter mullaens analyse i stor grad.

? Jeg har sagt det samme i flere år i forbindelse med abortsaken, sier Nessa til Magazinet.? Her i Vesten sager vi av greinen vi sitter på og er i fritt fall ned i muslimenes lomme. Vestens syn på familie kan ikke fortsette uten at det får konsekvenser. Muslimene får langt flere barn enn de vestlige kvinner. Om vi ikke vender vårt hjerte til Gud og barna, så vil muslimene på sikt overtar landet, tror Nessa.? Selv når islamistene utgjør ti prosent av Europa vil det merkes påtakelig hvilken trussel de utgjør.Ikke ekstremistNessa advarer mot å tro at mulla Krekar og hans venner representerer en liten ekstremistklan.

? Det er ønsketenkning fra vestlige politikere å tro at Krekar representerer en liten ekstremistgruppe. Jeg tror ikke Krekar oppfattes som ekstremist i andre muslimers øyne. Han tror på koranen, og det gjør de fleste muslimer. De har altså samme syn som Krekar, konstaterer presten.? Problemet er at profeten er ekstremist. Alle som har han som forbilde og koranen som Guds ord, blir som Krekar og som bin Laden. De er fromme muslimer, det er det som er saken, konkluderer Nessa.? Fromme muslimer er ekstremister i våre øyne fordi de følger Muhammed og hans lære. De driver misjon med sverdet i den ene hånden og koranen i den andre. En må huske at Muhammed ikke var noen Jesus, men en rå kriger.Ha tro til Gud? Noen vil kanskje hevde at vi som kristne ikke må bruke tid på islam og heller bruke tid på å forkynne evangeliet?? Jo, det er sant. Kristus er hovedsak, men det betyr ikke at man skal gå med bind for øynene. Islam er en reel trussel og det er det viktig at man er klar over. Det står i skriftene at vi skal ta på oss Guds fulle rustning, minner Nessa om.? Vestens tragedie er at man mer og mer har gått bort fra Abraham, Jakob og Isaks Gud, og at vi ser på barn som et problem fremfor en Guds gave, sier Nessa som mener den vestlige kulturen er blitt mer barnefiendtlig med åra:? Homofiles tankegods representeres stadig mer i samfunnet. Den kulturen som bare ønsker nytelse, men skyr ytelse.Villig til å døNessa tror sanne kristne er de eneste som kan stå opp mot islam i det lange løp.

? Humanetikerne og agnostikere kommer til å logre med halen for islam. De er redde for å møte døden og holder fast i livet her på jorden. Det er bare her og nå som betyr noe.? Man kan bare ta den siste runde om karikaturtegningene, ingen i Akersgata tør å kjempe for ytringsfriheten. Dagbladet, NRK og andre profane medier har ikke kraft og styrke til å stå imot. De er ikke villig til å ofre sitt liv for noe de ikke tror på. I kampen mot islam må man om nødvendig være villig til å ofre sitt eget liv, sier Nessa som også kommer med kritikk av kristne som gir etter for lett:? De vil bare skumme fløten av kristendommen, sier han.? Men Dagbladet og andre medier har jo forsikret at de er like opptatt av ytringsfriheten som oss?? Nei da! Ytringsfrihetens grenser tøyes stadig her i landet, men det er alltid i "ufarlige" saker. De er så egoistiske og opptatt av seg selv at de en dag vil komme til å miste sin egen frihet. Når Krekar tar over, har de ikke mye de skulle ha sagt. Da vil de nok lengte tilbake til tiden da Norge var et kristent land, sier presten.Som Daniel? Når du snakker om at kristne er villige til å dø for sin tro, så er det vel kanskje noen som vil sette likhetstegn mellom fundamentalister i islam og kristne?? Det er viktig å ikke blande sammen kristne og muslimers martyrer, det er jo to helt ulike ting. Kristne har alltid vært villig til å dø for sin tro. Martyrhistoriene var et viktig bidrag til at kristendommen utbredde seg. De første kristne ble kastet til løver, korsfestet og torturert. Det heter at martyrenes blod er kirken sæd. Det er mange som har fulgt i de første kristnes martyrdød, forklarer Nessa.? Muslimene snur dette med martyrdød på hodet når de med et belte med sprengstoff sprenger seg selv og andre i lufta. Det er terrorisme og ikke martyrdød. Kristne har ikke holdt på slik når de har vært villig til å dø for troen. I kristendommen snakker man om å ikke bøye seg for avguder, og det er her man er villig til å bli henrettet for troens skyld.Daniel som omtales i Bibelen, fikk presentert en spesiallov som skulle vare i 20 dager. I de dagene skulle man kun tilbe kongen og bare han. Det skulle være forbudt å be til Abrahams, Jakob og Isaks Gud.

? Av dette kan vi lære at man ikke bøyer seg for andre guder i selv en kort tid for å oppnå noe. Men her snakker man altså ikke om at man i denne situasjonen sprenger meningsmotstandere i filler. Martyriet er å stå fast selv når andre mener det fortjener døden. Derfor er det milevis avstand mellom kristne og islams martyrer, sier Nessa.Moderate islam? I dag snakkes det mye om å føre dialog med moderate krefter i islam. Mener du det er feil?? Nei, det er klart det er bra at mennesker snakker med hverandre, men i dialog bør man være helt klar og tydelig på hva som er rett og galt. Her må det stå mellom sannhet og løgn. Den kompromissvillige dialoglinjen er ateistenes og agnostikernes linje. Der er det ingen ting som er sant og rett, advarer presten fra sitt kontor i Fredrikstad.? "Bare vi snakker sammen så blir alt bra"... Det blir for dumt og blåøyd, mener Nessa som minner om Neville Chamberlain som i 1938 trodde han hadde skapt «Peace in our time».Sarpsborg, Østfold Raymond Haslien