? Gullalder for TV-Inter
Del
TV Inter er 15 år. Siden høsten 1991 har selskapet produsert flere hundre kristne programmer for riksdekkende tv.
? Disse 15 årene har vært en gullalder for TV Inter. Vi har bidratt til å holde ryktet om Jesus levende, fastslår Ragnar Sjølie, fungerende daglig leder i selskapet.Sjølie vet hva han snakker om. Han er en av pionerene som dro det hele i gang i 1991. For to år siden pensjonerte han seg som daglig leder i TV Inter, men han har fortsatt i selskapet som konsulent på deltid. De siste ukene har Sjølie, som nylig rundet 70 år, vikariert som daglig leder.Sammen med Egil Svartdahl ble Ragnar Sjølie høsten 1991 bedt av folk i pinsebevegelsen om å komme til Oslo og utvikle et programkonsept som kunne tilbys lokal-tv-stasjoner. Både Sjølie og Svartdahl bodde den gang i Kristiansand.? Våre vyer ved starten var at det vi laget for lokal-tv skulle være så bra at det kunne sendes på riksdekkende kanaler, sier Sjølie.Lastebilverksted

TV Inter fikk tak i lokaler på Kalbakken i Oslo. Her ble et lastebilverksted omgjort til produksjonsstudio for flerkamera-produksjon. ?Under åpen himmel? og ?Gudesens konditori? ble etter hvert velkjente ?talk-shows? som ble spilt inn i dette studioet.I 1999 sluttet imidlertid TV Inter med de store studioproduksjonene. Dermed kvittet man seg med lokalene til det store produksjonsstudioet, og sitter i dag igjen med mer beskjedne lokaler i samme område.? I forbindelse med tusenårsskiftet kom vi, sammen med representanter for TV2 og folk utenfra, fram til at vi skulle lage programmer der Egil Svartdahl dro rundt i landet og lette etter spor av Jesus. Det ble etter hvert hundre slike programmer.Nå er det serien TV-pastoren som går på TV2. Her følger man Egil Svartdahl som møter mennesker ute i felten. Opptakene fra Svartdahls ?prestekontor? gjøres imidlertid i TV Inters lokaler.Samarbeidet med TV2 har gitt TV Inter økonomiske rammer til å utvikle kristne programmer for et riksdekkende medium. TV Inter har nærmest fungert som en avdeling i TV2 for kristne programmer og livssynsprogrammer.God sendetid

Programmene har som regel blitt sendt kl. 18 på søndager. For barnefamiliene er det midt i barne-TV-tiden, men han mener likevel det er et bra sendetidspunkt.? Enkelte ganger har vi måttet vike for fotballen, men stort sett er dette et nokså beskyttet sendetidspunkt. At 200 000 ? 300 000 seere hver søndag ser programmer som sier noe om hva evangeliet er, det er det dimensjon over. Noen ganger har vi også hatt godt over 300 000 seere. Programmene ses trolig av mange som befinner seg i kirkens grenseland. Vår oppgave er å gjøre evangeliet tilgjengelig og forståelig også for dem som ikke er ?innenfor?. Hvis vi har fått til det, er det utrolig flott, sier han.TV-pastor

Egil Svartdahl kommer ikke til å bli brukt i livssynsprogrammer. Han skal fortsatt være pastoren. Noen nye programmer med TV-pastoren kommer før jul. Til våren vil TV-pastoren komme i reprise.? Til høsten er det planlagt nye programmer med Egil Svartdahl. Det kan bli en fortsettelse av TV-pastoren, men det er ikke helt avgjort ennå. Vår erfaring med programkonseptet er god, og vi lager gjerne flere programmer av denne typen, sier Sjølie.TV2s konsesjonsperiode går ut i 2009. TV Inter er spent på hvordan kanalens nye konsesjonsvilkår vil se ut. At TV2 sender kristne programmer i dag, har sammenheng med de krav til programpolitikk i TV2 som konsesjonsvilkårene setter.? Arbeidsbetingelsene endrer seg stadig. Snart innføres et digitalt bakkenett, vi får stadig flere kanaler. Hva dette vil bety for TV Inter er vanskelig å si i dag, men vi står uansett foran mange spennende utfordringer. Vi er en framtidsrettet bedrift med en utrolig flott stab. Ikke noe annet miljø sitter med den erfaring og ekspertise vi har når det gjelder å produsere kristne programmer og livssynsprogrammer. Det borger godt for framtiden, sier Sjølie.Datterselskap?

TV Inter arbeider med planer om å opprette et datterselskap som skal stå for programmer som faller utenfor kategorien ?kristne programmer?. Det kan bli aktuelt å legge produksjon av livssynsprogrammer til et slikt datterselskap. Likedan produksjon av andre programtyper, informasjonsvideoer og lignende.Utskilling av noe av virksomheten i et datterselskap kan også være mer ryddig overfor givere. TV Inter er nemlig fortsatt avhengig av frivillige gaver fra menigheter og enkeltpersoner for å holde virksomheten på dagens nivå. Det alt overveiende av inntektene kommer fra forretningsvirksomheten, men ca ti prosent av omsetningen i selskapet er gaver og offer.? Marginene i bransjen er små, og den toppfinansieringen vi får fra menigheter og enkeltpersoner er avgjørende for oss, sier Sjølie.Frivillige gaver har for øvrig fulgt TV Inter fra starten. I 1991 var det folk i pinsebevegelsen som gav selskapet finansiell fødselshjelp. Først etter noe tids drift ble aksjeselskapet stiftet. I dag eier Filadelfiamenigheten i Oslo 55 prosent av aksjene, Vårt Land 35 prosent og Stiftelsen TV Inter Norge 10 prosent.KPK, Ole Andreas Husøy