BADER: Pastor Jan Helge Hindenes (i t-skjorte) forventer flere isbad som dette i tiden fremover. Foto: Enders

Pastor isbader for hvert femte kirkemedlem

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).