ØNSKER BLÅTT: Anita Apelthun Sæle ønsker at flertallet skal bestemme hvilke delegater som skal sendes til fylkesårsmøtet.  Foto: Ingjerd Våge

Sæle om Hareides retning: Kamikaze-prosjekt

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21