UTGLIDNING: – Folk er urolig for en utglidning der det som sies i partiprogrammet ikke materialiserer seg i adferd, sier Trygve Birkeland, leder for bystyregruppen til KrF i Bergen.  Foto: Ingjerd Våge

KrF-uro i Hordaland

Vi kan ikke skylde på noen andre

nyhetskommentar

I den offentlige samtalen kan det se ut for at den nøysomme, gudfryktige stemmen drukner i larmen fra det som begynner å ligne en kristen populisme.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)