UPROBLEMSTISK: – Jeg er en del
...
UPROBLEMSTISK: – Jeg er en del av kirkens demokratiske struktur, sånn sett driver jeg kirkepolitikk. Det vil være rart om vi som er valgt ikke skulle kunne engasjere oss i enkeltsaker i organisasjoner, sier Kristin Gunleiksrud Raaum. Hun er både nestleder i Kirkerådet og styremedlem i Åpen folkekirke.
Urolig for kirkelig dobbeltrolle
Del
Kirkerådets nestleder er styremedlem i Åpen folkekirke som kjemper for homofil vigsel.

Dagen skrev fredag at det er etablert en organisasjon som skal kjempe for kirkevigsel for likekjønnede par.

Åpen folkekirke skal mobilisere bredt på alle nivå i Den norske kirke frem mot neste kirkevalg i 2015. I styret for organisasjonen sitter Kristin Gunleiksrud Raaum som også nestleder i Kirkerådet.

– Jeg synes ikke at det er klokt av henne å profilere denne organisasjonen når hun sitter i en slik rolle, for da er dette et påvirkningsorgan overfor Kirkemøtet, sier Nils Tore Andersen.

Han er tidligere leder av Kirkerådet . Kirkerådet er valgt av Kirkemøtet, iverksetter vedtak og leder arbeidet mellom Kirkemøtets årlige samlinger.

Varsler nye initiativ for kirkelig homovigsel

Partidannelse

Biskop Ingeborg Midttømme påpeker at det er en helt ny situasjon i kirken at det er partidannelse.

– I de saker der det er fattet vedtak i kirkens styringsorganer er det disse vedtak som naturlig skal frontes av alle som er valgt til å representere de ulike organer, sier hun.

– Kan dette bli konfliktfylt?

– Det krever stor grad av åpenhet og en god gjensidig dialog for å forebygge misforståelser i det offentlige rom om hva kirken står for, sier Midttømme. Mørebiskopen påpeker at det er et særlig ansvar å være leder og nestleder i Kirkerådet:

– Ved at det er en ny situasjon med partidannelse i kirken må de selv tydeliggjøre hva de har tenkt om sine ulike roller.

– Driver kirkepolitikk

Kristin Gunleiksrud Raaum ser ingen verken formelle eller reelle problemer knyttet til de to rollene.

– Jeg er en del av kirkens demokratiske struktur, sånn sett driver jeg kirkepolitikk. Det vil være rart om vi som er valgt ikke skulle kunne engasjere oss i enkeltsaker i organisasjoner, sier hun.

Gunnleiksrud Raaum viser til at kirken er delt omtrent på midten i spørsmålet om vigsel for likekjønnede par.

– Da er det greit at ledelsen i Den norske kirke også er sammensatt i dette synet. Vi har en leder som har trukket en annen konklusjon enn jeg og det er selvfølgelig helt greit. Sammen representerer vi bredden av kirken.

Demokratisk problem

– Dere skal fronte Kirkerådets syn, kan ikke dette skape motsetninger?

– Dette er en sak som engasjerer veldig mange. Jeg har fått mange henvendelser etter Kirkemøtet til å arbeide for det synet jeg har og opplever derfor en sterk forpliktelse til å gjøre det.

Gunnleiksrud Raaum tror ikke de valgte i Den norske kirke skal mene minst mulig.

– Det ville vært et stort demokratisk problem.

Ulik praksis

Åpen folkekirke ble stiftet på onsdag denne uken med Sturla Stålsett som leder. Organisasjonen er, ifølge en pressemelding, en oppfølging av Kirkemøtet 2014, og vil jobbe for en vigselsliturgi for likekjønnede par i Den norske kirke.

Organisasjonen skal også arbeide for «en kirke som har respekt og gir rom for ulike teologiske syn, har ordninger som gir mulighet for ulik praksis og en tilsettingspolitikk som gir rom for mangfold».

Marianne H. Brekken, Elisabeth Fongen, Geir Kvarme, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristine Sandmæl og Gunnar Winther sitter i styret, foruten leder Sturla Stålsett. Varamedlemmer er Sevat Lappegard og Anne Berit Evang.

 

 

 

homovigsel,ingeborg midttømme,kirkemøtet,nils-tore andersen,kristin gunleiksrud raaum,homofil vigsel,åpen folkekirke,kirkerådet