UKLAR EFFEKT: Kirkemøtet vedto
...
UKLAR EFFEKT: Kirkemøtet vedtok mandag å åpne for homofile giftemål i Den norske kirke. Dette kan ha ført til en del av utmeldingene som har funnet sted like i etterkant. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix
Flere enn før går ut av Den norske kirke
Del
Kirkemøtets homovedtak ligger trolig bak økende utmeldingstall, men effekten er foreløpig uklar og ikke særlig sterk.

Hittil i år har omkring 4.200 personer meldt seg ut av Den norske kirke. Dette viser Kirkerådets tall.

Den norske kirkes utmeldingstall er dobbelt så høye i april som i hver av de tre foregående månedene

Materialet viser en noe stigende utmeldingstrend, men endringen fra foregående år er ikke svært oppsiktsvekkende.

«Hvor i all verden er biskopenes stemme?»  

Over tusen ut

I første kvartal i 2016 meldte i snitt 900 personer seg ut pr. måned. Fredag, altså nøyaktig halvveis i april, hadde 1.092 personer meldt seg ut så langt denne måneden. Hvis utviklingen holder seg i april, vil dobbelt så mange melde seg ut i april som i hver av månedene før denne. Men tendensen er allerede avtagende etter en topp på 261 utmeldte onsdag. Fredag var det «bare» 126 som sa takk for seg.

Avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet er den som sentralt i kirken har ansvaret for å holde oversikt over inn- og utmeldinger, basert på innrapporteringer fra lokale menighetskontorer.

Han er forsiktig med å kommentere endringene i medlemsregisteret, selv om han bidrar til vår lesning og forståelse av tallene.

– Er det dramatiske utmeldingstall vi ser nå, så kort tid etter Kirkemøtets vedtak?

– Jeg vil ikke uttale meg om det er dramatisk, men hver enkelt utmelding er beklagelig og trist.

De som skuffet mest  

Flere ut i valgår

– I kirkevalgår er utmeldingsprosenten høyere enn ellers. Vi ser ikke en slik sammenheng bare i år, sier Bekkelund som mener fenomenet kan ha å gjøre med økt publisitet og at folk blir minnet om stridsspørsmålene i kirken gjennom mediene.

– I valgår er det masse lokalt stoff i aviser om kirken, påpeker han og viser til at man ser en tilsvarende effekt på medlemsutviklingen i våre naboland Finland og Sverige.

I kirkelige valgår i Norge er det oppimot 50 prosent høyere utmeldingstall enn i andre år.

Skal man lese de foreløpige 2016-tallene i relieff, er 2014 et greit år å sammenligne med. Også det året var vielse av likekjønnede par oppe på Kirkemøtet. Det året meldte 8-9.000 personer seg ut av kirken.

I de nærmeste årene før 2014 meldte 6-7.000 personer seg ut i året. Tilbake i 2009, da det også var kirkevalg, var utmeldingstallene oppe i 1.000 pr. måned. Det er mulig at det tallet overstiges i år.

– Er det en naturlig tolkning av tallene at økende utmelding henger sammen med Kirkemøtets homovedtak?

– Jeg vil ikke si det er en naturlig tolkning, for vi har ingen underliggende informasjon som kan gi oss en klar pekepinn. Det blir fort synsing, så det er vanskelig å kommentere det.

Bekkelund viser til at det i Finland, med en befolkning omtrent så stor som den norske, opplevde Evangelisk Lutherska Kyrkan i 2011 en utmelding på 70.000 personer. Det ble satt i sammenheng med åpenhjertige, men kritiske uttalelser om homofili i et TV-program som falt mange tungt for brystet.

Stat og kyrkje skil lag  

Flest i Bibelbeltet

I visse deler av Norge er utmeldingstendensen mye tydeligere enn ellers. Brutt opp på bispedømmer viser tallene at det er i Agder og Telemark samt Stavanger bispedømme det er flest utmeldelser. Dette gjelder både i nominelle tall og om man tar hensyn til folketall og medlemstall i de fylkene det gjelder. Over 400 av alle utmeldelsene har skjedd her.

Antagelsen om at homovedtaket på Kirkemøtet ville være vanskeligst å svelge i det såkalte Bibelbeltet, ser dermed ut til å stemme.

Om utmeldingstallene er forholdsvis lite dramatiske, så er det enda færre som har meldt seg inn etter Kirkemøtets historiske vedtak. Tallet er 75.

Jeg elsket Den norske kirke  

agder,bibelbeltet,evangelisk lutherska kyrkan,finland,homofili,kirkemøtet,kirkerådet,likekjønnede par,norge,ole inge bekkelund,stavanger,sverige,telemark,utmeldinger,km16