FARVEL: Etter 23 år som aktiv i KrF har fylkesvaraordfører og tidligere fylkesleder Pål Kårbø varslet at han går over til Høyre.  Foto: Magnar Børnes

– Opplever KrF stadig mer delt

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?