BIL: Mercedesen Hitler ble kjørt rundt i skal auksjoneres bort i USA. Foto: AP Photo

Hitlers Mercedes skal auksjoneres bort

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)