KRISTEN DOMINANS: Dei aller fleste politikarane som har sete i Kongressbygningen i Washington, identifiserer seg med eit kristent trussamfunn.  Foto: Foto: J. Scott Applewhite, AP/NTB Scanpix

Her må du leite lenge for å finne ein gudsfornektar

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)