LEVERTE VARER: Donald Trump meiner har har gitt kristne store sigrar mellom anna med tanke på religionsfridon og vern om livet.  Foto: Alex Brandon

Donald Trump: – Har gitt kristne meir enn eg lova