URO: Indremisjonsforsamlingen Betlehem i Bergen. Foto: Johanna Hundvin Almelid  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Taust om lederavgang i Bergens Indremisjon

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)