KONFLIKT: Trusselen fra grupper som påberoper seg islamsk motivasjon har preget Vesten de siste 15 årene. Skribent Mohammed Usman Rana mener likevel det ikke pågår en kamp mellom islam og Vesten.  Foto: Gil Cohen Magen

Tror konflikt er politisk

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?