– Vi mener alvor med de forsla
...
– Vi mener alvor med de forslagene vi har lagt fram for Stortinget, som handler om å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken på en rekke områder, sier Siv Jensen, her under Frps landsstyremøte nylig. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Frp-ere satt hjemme under kirkevalget
Del
Flere velgere som plasserer seg på venstresiden politisk, deltok i fjorårets kirkevalg. Frp-sympatisører flest stemte ikke.

Både biskopene og Sylvi Listhaug er kjent for å gå med kors rundt halsen. Men for tiden er de sterkt uenige om hva kristen tro og tenkning skal bety for asyl- og innvandringspolitikken.

Nå viser ferske tall at Frp-velgere var suverent minst interessert i å benytte den demokratiske sjansen til å påvirke utviklingen i Den norske kirke i fjor.

Bare 2,7 prosent av dem som stemte ved kirkevalget, oppga at de sympatiserte med Fremskrittspartiet. Til sammenlikning oppga 3,1 prosent at de sympatiserte med Rødt.

Lite tak

VENSTRESIDEN OPP: KrF- og Sp-velgere var fortsatt overrepresentert blant kirkevelgerne i 2015, men andelen kirkevelgere som sympatiserte med Ap og SV samsvarte nesten nøyaktig med partienes oppslutning i kommune- og fylkestingsvalget.
Tallene kommer fram i «Polarisering og kontinuitet. En analyse av kirkevalget 2015» .

Forsker Pål Ketil Botvar ved KIFO - Institutt for Kirke- religions- og livssynsforskning har hatt ansvar for rapporten. Botvar understreker at Frp-velgere heller ikke i særlig stor grad deltok i kirkevalget i 2011.

– Partiet har nok ikke hatt det store taket på kirkelig aktive velgere, selv om det særlig på 1990-tallet ble diskutert om en overgang fra KrF, sier Botvar.

Han tror imidlertid at det helst er i frikirkelige kretser at Frp har hatt potensial for å vinne velgere på for eksempel støtte til Israel og strengere innvandringspolitikk. Innenfor Den norske kirke mener han forholdet til Frps politikk er mer preget av avstand og til dels konflikt.

Listhaug-protest

Den siste tiden er det særlig innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug som har havnet på kant med kirkeledelsen. I et intervju med Dagen før jul karakteriserte hun Den norske kirke som «gjennomsyret sosialistisk» .

– Det gjenspeiler sakene de er opptatt av. Når kirken begynner å blande seg ensidig inn i oljeleting i Lofoten, tenker jeg at man har gått altfor langt. Det gjør ingenting om de konservative kreftene får mer å si, sa Listhaug.

Fem biskoper, presteforeningen, et bispedømmeråd, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) og Norges KFUK-KFUM er blant dem som uttrykker skarp kritikk og uro over innstramningene Listhaug har foreslått i asylpolitikken.

– Vi har ambisjon om å bidra i samfunnsdebatten der vi synes det er naturlig, og særlig når det kommer til solidaritet med verdens fattige. Dette er definitivt et slikt spørsmål, sier Martin Enstad, leder i Den norske kirkes presteforening til Dagbladet .

Ikke medlem?

Bjørnar Laabek er gruppeleder i Fredrikstad Frp og har nettopp kritisert biskop Atle Sommerfeldt for å stille opp på møte i regi av SV om innstramminger i asylpolitikken. Han er overrasket over den labre oppslutningen fra Frp-ere om kirkevalget.

– Skulle jeg gjettet, ville jeg trodd at 15-20 prosent av de som stemte ved kirkevalget var Frp-sympatisører, sier han.

– Hvorfor tror du at Frp-ere ikke stemmer ved kirkevalget?

– Det kan hende det er flere innen Frp som er med i andre menigheter utenfor folkekirken? Men det er helt umulig å svare på, sier han.

– Stemte du selv ved kirkevalget?

– Nei, jeg er ikke medlem av kirken. Jeg med medlem av Filadelfiamenigheten i Fredrikstad. Vi har mange med kristent verdigrunnlag som stemmer på Frp, sier Laabek.

Er kirkemedlemmer

– Vi kan avvise at Frps velgere i større grad enn andre er medlemmer av frikirker, sier forsker Johannes Bergh, som stod bak Institutt for samfunnsforsknings valgundersøkelse fra 2013-valget.

I spørreundersøkelsen har de spurt et representativt utvalg av velgere om de er medlem av Den norske kirke. Hvis de svarer nei, har de spurt om de er medlem av en frikirke. Hele 89 prosent svarer at de er medlemmer av Den norske kirke, mot 84 prosent i snitt av alle velgere. Bare én velger av 169 spurte Frp-velgere sier at han eller hun er medlem av en frikirke.

– Det finnes sikkert en fraksjon innen Frp som kanskje har en tilknytning til kirkesamfunn utenfor statskirken, men det er få, sier Bergh.

Lite om kirkesaker

Forsker Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning påpeker på generelt grunnlag at det ofte generelt er vanskeligere å få Frp-velgere til å delta i spørreundersøkelser.

– Det henger dels sammen med den sosiale profilen til disse velgerne, sier Segaard til Dagen. Hun deltok i evalueringen av kirkevalget i 2011.

Tilsvarende mener hun den sosiale profilen til Rødt og den store oppmerksomhet rundt kirkelig vigsel av samkjønnede par i forbindelse med kirkevalget - samt at Rødt gjorde et svært godt valg i enkelte kommuner - kan forklare at dette partiet var så godt representert blant kirkevelgerne.

Segaard bemerker at Frp som politisk parti har vært lite opptatt av kirkesaker med unntak av når kirkelige forhold har hatt betydning for partiets kjernesaker, for eksempel asyl- og innvandringspolitikken.

– På visse områder har de markert seg som et parti med appell til Kristen-Norge, men det har gjerne vært i spørsmål der de er mer på linje med frikirkene enn Den norske kirke, sier hun.

Meldte seg ut

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er av VG blitt karakterisert som «den mest troende» i hele Solberg-regjeringen. Han er den eneste i Solberg-regjeringen som ikke medlem av noe trossamfunn. Jærbuen meldte seg ut av Den norske kirke i protest mot biskopenes engasjement i oljepolitikken.

- Jeg meldte meg ut da menigheten begynte å samarbeide med organisasjoner jeg oppfattet som politiske. Min kirke skulle ikke mene noe om politikk, jeg har min direktekanal til Gud, sa Solvik-Olsen til VG i 2014. Også stortingsrepresentant Kenneth Svendsen har meldt seg ut med liknende begrunnelse.

I går meldte Dagsavisen Fremtiden at Frps gruppeleder i Drammen, Jon Helgheim, har meldt seg ut.

– Jeg tåler en del, men nå har det gått langt over alle grenser. Kirken driver et direkte samarbeid med den sosialistiske siden, og de kommer med utspill for å støtte opp om hverandre, sier, Jon Helgheim.

Prost Kjell Ivar Berger i Drammen tar utmeldingen med fatning.

– Om det å vise solidaritet med svake og utsatte er venstrepolitikk, ja, da får de heller anklage oss for det. For meg handler det om menneskeverd, sier han til Dagsavisen Fremtiden .

Mer representativt

Generelt viser KIFO-rapporten om kirkevalget en mer representativ partisympati enn ved kirkevalget i 2011.

– Sentrumspartiene dominerer blant kirkevelgerne, men ikke så mye som tidligere. Sammenliknet med tidligere valg er Arbeiderpartiet og SV bedre representert, mens Høyre og Frp er noe svakere representert, sier Pål Ketil Botvar.

Si din mening i kommentarfeltet nederst på siden - og følg også debatten på våre Facebook-sider .

Engasjér deg:

Hva skjer? Stevneguiden.no  er Kristen-Norges gratis møte-og stevneoversikt (det er også gratis å annonsere!)

Glad, oppgitt eller opprørt?

Snakk om det på  DagensDebatt.no

Følg oss i Dagen på  Facebook  og  Twitter

Få med deg   nyheter fra Israel  og  hør podcast  fra  Israel-korrespondenten

Og følg gjerne vår andakts- og inspirasjonsside

Menighetsliv: Følg vår faste spalte Menighetsdoktoren

Har du meldt deg på nyhetsbrevet vårt? Det sendes ut fredag ettermiddag, og gir deg en oversikt over noen av de viktigste sakene og debattene våre. Meld deg på her !

Skråblikk og humor finner du i Krykkjebakkposten .

Har du tips eller innspill til saker / temaer du vil at vi i Dagen skal skrive om? Send oss en e-post: redaksjonen@dagen.no

atle sommerfeldt,biskop,den norske kirke,frp,johannes bergh,ketil solvik-olsen,kirkevalget,krf,pål ketil botvar,sylvi listhaug,fremskrittspartiet,kristelig folkeparti,kors,asylpolitikk,asyl,asylsøkere,innvandring,rødt,kifo,norme,kfuk-kfum,bjørnar laabek,sv,sosialistisk venstreparti,signe bock segaard,kjell ivar berger,jon helgheim,ap,arbeiderpartiet,høyre