Tre trusler mot moskeer i Norge
Del
Et avskåret grisehode, et pølse-banner og en e-posttrussel er politianmeldt av Islamsk Råd den siste uka.

Islamsk Råd har po­liti­an­meldt tre trus­sel­epi­so­der mot nors­ke mos­ke­er den siste uka.

Oslo-po­li­ti­et hadde man­dag møter med Islamsk Råd etter tre epi­so­der på kort tid, mel­der TV 2 .

Mos­ke­en World Isla­mic Mis­sion i Oslo fikk for­ri­ge ons­dag en epost der av­sen­de­ren skri­ver: «Før 2013 er over skal alle mos­ke­er i Norge være brent til grun­ne. Vi er en grup­pe menn som har plan­lagt dette i syv år».

Dess­uten ble det lør­dag fun­net et av­skå­ret grise­hode uten­for Cen­tral Jamaat-e Ahl-e Sunnat-mos­ke­en på Grøn­land i Oslo.

Natt til fre­dag satt opp et pøl­se-ban­ner fra Stat­oil uten­for en moské i Fred­rik­stad med på­skrif­ten «all­tid en wie­ner for en mus­lim».

- Det er en fø­lel­se av frykt blant våre med­lem­mer som mener at det be­gyn­ner å bli al­vor­lig, sier ge­ne­ral­sek­re­tær Mehtab Afsar i Islamsk Råd.

(©NTB)