POLITISK REKLAME: Dersom politisk reklame på TV blir lovlig kan også reklame for tros- og livssynssamfunn bli å se på skjermen i nordmenns stuer.  Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Snart får du kanskje se reklame for kirker og moskeer på TV

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)