Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, legger fram E-tjenestens åpne trusselvurdering.

E-tjenesten: Nedkjempelsen av IS kan inspirere til terrorangrep i Europa

Bokanmeldelse: «Forfriskende, men ujevnt»

Bokanmeldelse

Alt i alt vil jeg berømme Elsbeth og Sten Sørensen for det omfattende arbeidet de har gjort. Jeg tror de har banet vei for lignende framstøt, og blir ikke overrasket om i neste i rekken i Bibelselskapet.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?