HVILESTED: Arnhild Flikke har vært med i Tøyenkirken siden 1992.  Foto: Lars Akerhaug

– Her er det ingen som spør hva du gjør

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)