DEN STILLE HAGE: Ingrid Johannessen fra Bryne ønsker oftere drypp av stillhet i hverdagen. Her er hun i Den stille hage. Bak henne kan man plante blomster og slappe av. Bakerst skimtes bønnebåser med farger fra Kristuskransen.  Foto: Silje Rognsvåg

Her øver de seg på å være stille

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.