MULIGHET: –Testamentariske gaver gir mulighet til å hjelpe andre, sier Øivind Christensen i Frelsesarmeen.  Foto: Mette Randem

Frelsesarmeen fikk over 100 millioner fra dødsbo

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.