TØRST ÅKER: Kornåkeren til bonde Brede Stensrud i Rælingen kjem truleg til å berre gi ein tredjedel av den vanlege avlinga i år.  Foto: Brede Stensrud

Ber om regn og pengar

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)