SVERIGE: I år er det ventet 26.000 asylsøkere til Sverige, mens det i fjor kom 29.000. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Sverige regner med færre asylsøkere

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.