BISKOP: Halvor Norhaug, biskop i Bjørgvin, sier han har liten sans for å bruke det kjønnsnøytrale pronomen «hen» om Jesus i en annonse for en julegudstjeneste.  Foto: Dagen-arkiv

Sterke reaksjoner på at Jesus kalles «hen»

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)