Støttemarkering for kidnappede jenter
Del
Et hundretall mennesker demonstrerte tirsdag ettermiddag i Oslo mot bortføringen av nesten 300 skolejenter i Nigeria. Se video.

Se vi­deo­in­ter­vju­et med in­tia­tiv­ta­ker­ne til de­mon­stra­sjo­nen, Gina Iha­see og Nn­a­ka­enyi K. Eribe, øverst på siden.

Les også: #Bring­Back­OurGirls-mar­ke­ring i Oslo

- Det er ufyselig og uakseptabelt at jenter skal brukes som handelsvarer i menns kriger, sier Gloria Oweses.

Under parolen og hashtagen #BringBackOurGirls tok Oweses initiativet til demonstrasjonen på Youngstorget i Oslo, et initiativ som raskt fikk støtte av blant andre Fellesrådet for Afrika, PLAN, Mellomkirkelig Råd og Amnesty.

- De er noens barn

- Det er noens barn, kusiner, tantebarn, uskyldige jenter som er fratatt sin frihet og straffes bare for å utøve sin rett til å ta utdanning, sa Gina Ihasse i sin appell før avmarsjen til Utenriksdepartementet.

Demonstrantene krever at norske myndigheter tar kontakt med nigerianske myndigheter med et budskap om at det må settes i verk mange tiltak, ikke bare militære, for å løse krisen.

Oweses sier at det trengs langsiktig hjelp og samarbeid i det nordøstlige Nigeria, og at jentene når de igjen er fri, trenger terapi og psykologisk hjelp.

Min søsters beskytter

- I am my sister's keeper, jeg er min søsters beskytter. Man må stille opp når det skjer noe så rystende med andre jenter. Man kan ikke sitte stille i sofaen, sier hun som begrunnelse for sitt engasjement.

Demonstrasjonen i Oslo er et norsk utslag av kampanjen som de siste dagene har fenget over hele verden for de 223 skolejentene som fortsatt er savnet etter at den islamistiske gruppa Boko Haram kidnappet dem for snart fire uker siden.

Blant dem som har støttet den internasjonale kampanjen, er USAs førstedame Michelle Obama og pakistanske Malala Yousafzai.

Så dat­te­ren på video

Moren til en av de over 200 skole­jen­te­ne som er bort­ført i Ni­ge­ria, sier hun har sett dat­te­ren sin på en video som Boko Haram send­te ut man­dag , mel­der ny­hets­by­rå­et Reu­ters.

Mens hun så på vi­deo­en på TV, opp­da­get moren dat­te­ren blant de rundt 130 jen­te­ne som ble fil­met mens de til­syne­la­ten­de ba mus­lims­ke bøn­ner. Det opp­ly­ser Du­mo­na Mpur, som er leder for for­eldre­rå­det på sko­len i Chi­bok.

223 jen­ter er fort­satt sav­net etter at den isla­mis­tis­ke grup­pa Boko Haram bort­før­te dem fra sko­len i den over­vei­en­de krist­ne byen Chi­bok for tre uker siden. På vi­deo­en sier Boko Ha­ram-le­de­ren Abu­ba­kar Shekau at jen­te­ne har kon­ver­tert til islam. Han sier de ikke vil bli satt fri før Boko Ha­ram-fan­ger i ni­ge­ri­ansk va­re­tekt løs­la­tes

Tid­li­ge­re har Ske­kau truet med å selge dem som sla­ver eller gifte dem bort til opp­rø­re­re som vil ha en kone.

Fly­hjelp fra USA

Be­man­ne­de ame­ri­kans­ke over­vå­kings­fly del­tar nå i le­tin­gen etter de bort­før­te jen­te­ne i Ni­ge­ria, iføl­ge en kilde i USAs re­gje­ring.

NTB

 

 

samfunn,bortført,youngstorget,boko haram,innenriks,demonstrasjon,nigeria